ilustrace

Očkování vakcínou od firmy Pfizer

Zájemci o očkování vakcínou proti koronaviru od firmy Pfizer, prosím, napište email na info@annakortova.cz. Očkujeme i neregistrované pacienty.

Očkování proti chřipce

Vážení pacienti, probíhá očkování proti sezónní chřipce 2023/2024. Zájemci, prosím, pište SMS nebo na email info@annakortova.cz. .
 

ilustrace

Infekční pacienti

Vzhledem k častému výskytu pacientů s infekcí dýchacích cest v čekárně, prosíme pacienty, kteří jeví známky infekce dýchacích cest o telefonické, SMS nebo emailové objednání k určitému času ošetření v ordinaci. Prosíme o dodržovaní rozestupu mezi osobami a správné nošení ochrany nosu i úst. Jedině tak ostatní neinfekční a objednaní pacienti  v čekárně nepřijdou do kontaktu s infekčním pacientem. Děkujeme.

ilustrace

JAK ZKRÁTIT ČEKACÍ DOBU V ORDINACI

Vážení pacienti,

protože Vám chceme vycházet maximálně vstříc a zkrátit Vaši čekací dobu, prosíme Vás o respektování našeho doporučení. Využívejte rezervace návštěvy na www.annakortova.cz a zasílejte žádosti o eRecept nebo dotazy přes info@annakortova.cz.

Akutní pacienti budou ošetřeni v pondělí od 12:00 do 14:00 a v úterý až pátek od 8:00 do 10:00.

Pacienti, kteří se chtějí objednat na preventivní prohlídku, na vystavení lékařského posudku do zaměstnání, ke studiu, na řidičský, zbrojní nebo profesní průkaz a pro různé potvrzení, budou mít možnost tak učinit v pondělí od 14:00 do 17:00, v úterý až čtvrtek v době 10:00-12:00, 13:00-14:30 a v pátek 10:00-12:00.

Pro telefonické objednání eReceptů a k návštěvě, pro konzultaci výsledků a doporučení, volejte v pondělí po 14 hodině a v úterý až pátek po 10 hodině.

EKG přístroj, přístroj na vyšetření CRP, INR, iFOB, oxymetr, glukometr

V naší ordinaci poskytujeme vyšetření EKG přístrojem SEIVA Praktik, vyšetření markru zánětlivé aktivity CRP přístrojem Afinion AS 100, vyšetření INR u warfarinizovaných pacientů na qLabs PT-INR, vyšetření stolice na skryté krvácení na přístroji Standard F100. Nasycení krve kyslíkem se vyšetřuje oxymetrem. Aktuální hodnota glukozy v krvi se stanoví glukometrem.

Očkování proti pneumokokům, meningokokům, klíšťové encefalitidě

Zájemci o očkování  proti pneumokokům, meningokokům, klíšťové encefalitidě a jiným onemocněním.nás mohou kontaktovat na tel. čísle: +420 776 052 284 nebo na e-mailu: info@annakortova.cz.
Úhrada očkování z veřejném zdravotním pojištění od 1.1.2022 dle  novely zákona č. 48/1997 Sb.:
úhrada očkování proti klíšťové encefalitidě pro osoby nad 50 let věku.

úhrada očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví,

úhrada očkování proti meningokokovým infekcím skupiny B, je-li zahájeno do dovršení 12. měsíce věku (nyní do 6. měsíce věku), nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li provedeno jednou dávkou od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku pojištěnce (nyní pouze ve 2. roce života); hrazeno je i očkování po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

úhrada očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce, a to nově u pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií a dále u pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,

úhrada očkování proti lidskému HPV, je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku pojištěnce – nově i po uplynutí této lhůty, pokud došlo k odložení z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Celkový počet článků: 7


Kontakt

AK Medipraktik, s.r.o.,
Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé,
ul. Mládí 1095, 735 14 Orlová-Lutyně

Telefon: +420 776 05 22 84
E-mail:info@annakortova.cz
IČ: 06522556, IČZ: 87286000, IČP:87286001

Více infromací

O naší ordinaci

Ordinaci praktického lékaře v Orlové najdete v budově lékárny Salvátor. Více informací najdete zde.