Máte zájem o naše pracovně-lékařské služby?

Prosím, kontaktujte naše zdravotnické zařízení.

Pro zaměstnavatele má význam řešit legislativně nutné náležitosti podnikání rychle, jednoduše, s jistotou a levně.
Zaměstnavatel si celou evidenci PLS (pracovně lékařských služeb) spravuje sám. V případě zájmu je k dispozici ihned po sjednání.
Preventivní prohlídky se objednávají elektronicky nebo telefonicky s objednáním na přesný čas - minimalizace doby strávené u lékaře. 
Dozor na pracoviště se objednává dle potřeby rovněž elektronicky.
Poradenství na vyžádání způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.
Sami si rovněž vedete lhůtník, který hlídá, aby zaměstnanci neměli propadlou zdravotní způsobilost k zaměstnání.
 

Povinnosti zaměstnavatele dle legislativy

Smluvní rozsah pracovně lékařských služeb vychází z požadavků platných právních předpisů ČR, tj. zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a dále zejména vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (Mezinárodní organizace práce ILO č. 161).
 

Výběr základních povinností zaměstnavatele:

Uzavření písemné smlouvy o poskytování PLS s poskytovatelem PLS.
Zařazení prací do kategorií včetně oznámení/podání návrhu příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná Krajská hygienická stanice).
Pravidelná kontrola úrovně ochrany zdraví při práci, zejména rizikových faktorů pracovních podmínek a vybavení pracovišť
Zajištění vyškolení a vybavení určených zaměstnanců k poskytování první pomoci ve spolupráci s poskytovatelem PLS

 

 

 
Přehled starších článků | Autor: MUDr. Anna Kortová | Počet přečtení: 3651x


Kontakt

AK Medipraktik, s.r.o.,
Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé,
ul. Mládí 1095, 735 14 Orlová-Lutyně

Telefon: +420 776 05 22 84
E-mail:info@annakortova.cz
IČ: 06522556, IČZ: 87286000, IČP:87286001

Více infromací

O naší ordinaci

Ordinaci praktického lékaře v Orlové najdete v budově lékárny Salvátor. Více informací najdete zde.